site-logo

4 Cleaver Bahagi Ng Lesson Plan Sa Filipino Photos

View Image 4 Cleaver Bahagi Ng Lesson Plan Sa Filipino Photos

Mga Bahagi Ng Thesis Sa Filipino By Kendra Sample, Issuu - C. Pagkatapos bumasa 1. Pagsagot sa pagganyak na tanong 2. Pagsagot sa mga tanong tungkol sa kuwento three. Pagpapayamang gawain pangkatin ang mga bata ayon sa sumusunod na gawain. Pangkat i- pagsasadula ng paglalaro ni dino ng basketbol. Pangkat ii- paggawa ng college na magpapakita ng kakayahan ni dino. Pangkat iii- pagpapalitang-kuro tungkol sa paksang “ dapat bang ipagpilitan natin ang ating sarili sa isang bagay wala tayong kakayahan? Pangkat iv- pagbuo ng tula na nagpapahayag ng kakayahan ng bawat isa sa atin.

Bahagi Ng Lesson Plan Sa Filipino Most (PDF) Managing, Mountain, The Monkeys: Philippine Millenarian Movement, The Local Dynamics Of Community-Based Wildlife Management In, Apo Ideas

Bahagi Ng Lesson Plan Sa Filipino Most (PDF) Managing, Mountain, The Monkeys: Philippine Millenarian Movement, The Local Dynamics Of Community-Based Wildlife Management In, Apo Ideas

Ii. Paksang aralin: a. Pakikinig: pagtukoy sa bahagi ng tekstong napakinggan na nagsasaad ng katotohanan o pantasya. B. Pagsasalita: paghahambing ng tao, bagay, pook, pangyayari sa iba’t-ibang antas. C. Pagbasa: pagkilala ng tauhan batay sa sinabi/ ginawa. D. Pagsulat: pagsulat ng maikling buod ng kwentong binasa. Sanggunian: binhi four, pp. Seventy nine-82 daluyan four, pp. 215-216 kagamitan: tsart, larawan pagpapahalaga: iii. Pamamaraan: a. Pakikinig: itanong: naisip mo na bang sana nakakalipad ka o nakakasakay ka sa flying carpet? Naisip mo na rin bang sana , nakakarating ka sa mundo ng pantasya?.

Bahagi Ng Lesson Plan Sa Filipino Best Lesson Plan Template, [DOCX Document] Collections

Bahagi Ng Lesson Plan Sa Filipino Best Lesson Plan Template, [DOCX Document] Collections

C. Malayang pagsasanay: bilugan ang pang-uri. Isulat sa kahon ang l kung lantay, ph kung pahambing at playstation kung pasukdol ang kaantasan. 1. Higit na malinaw ang mga mata ni ledy kaysa sa iyo. 2. Makinis ang balat ng sanggol. 3. Ang mga lalaki ay di-hamak na malakas kaysa sa mga babae. Four. Pinakamayaman si don cirilo sa bayan ng sta. Rosa. Five. Si teresa ang pinakamasunurin sa mga anak ng mag-asawa. C. Pagbasa: a. Pagtuklas sa hiwaga ng pagbasa a. Bago bumasa: 1. Pagganyak: ipakita ang mga larawan ng mag batang nagpipiyano, nagbabasketbol, lumalangoy, nagpipinta at tumatakbo. Pahalagahan ang mga larawan sa pamamagitan ng paglalahad ng mga katangian ng bawat isa.

Bahagi Ng Lesson Plan Sa Filipino Practical Pakikinig Pagsasalita Pagbasa Pagsulat Solutions

Bahagi Ng Lesson Plan Sa Filipino Practical Pakikinig Pagsasalita Pagbasa Pagsulat Solutions

Slideshare makes use of cookies to improve capability and overall performance, and to offer you with relevant advertising. If you continue surfing the web site, you settle to using cookies in this internet site. See our consumer agreement and privacy policy.

Bahagi Ng Lesson Plan Sa Filipino Cleaver Supplemental Filipino High School Grade 7, Q Pictures

Bahagi Ng Lesson Plan Sa Filipino Cleaver Supplemental Filipino High School Grade 7, Q Pictures

2. Pagtatalakayan: talakayin ang kaantasan ng pang-uri ang pang-uri ay may additionally tatlong antas ng hambingan. 1. Lantay- nagsasabi ng katangian ng isa, dalawa o higit pang pangngalan/ panghalip na may iisang katangian lamang. Halimbawa: 1. Si ampy ay malusog. 2. Sina ampy at linda ay parehong malusog. .

Another idea that you might be looking for: