site-logo

6 Practical Parts Ng Lesson Plan Sa Filipino Ideas

View Image 6 Practical Parts Ng Lesson Plan Sa Filipino Ideas

6 Practical Parts Ng Lesson Plan Sa Filipino Ideas - 9 pinagsanib na aralin sa filipino. Paglalahat: iba t iba ang tunog ng instrumentong pangmusika.) Ulitin ang tunog ng bawat instrumentong pangmusika. Landas sa wika at pagbasa p. Hanay a hanay b 1. At ekawp. I. Pangwakas na gawain: 1. Ito ay nagbibigay-buhay sa ating paligid. Tambol takdang-aralin: gumupit ng instrumentong pangmusika at idikit sa inyong kuwaderno. 35-38. Nagagaya ang tunog ng mga instrumentong napakinggan. Tot-to-rot-tot! B. Naiuugnay ang tunog na napakinggan sa instrumentong pinagmulan ng tunog. Nakikilala ang mga instrumentong pangmusika sa kanilang tunog. Sabihin ang pangalan ng bawat instrumento. Paglalapat: alin sa mga instrumentong ito ang ibig mo at ipaliwanag kung bakit? Pagtataya: panuto: pagtambalin ang hanay a sa hanay b. Layunin: a. B. Pagganyak: mayroon pang ibang tunog ang marinig sa paligid. Titik lamang ang isusulat sa sagutang papel. Tsart pamamaraan: a.

Parts Ng Lesson Plan Sa Filipino Practical Pin By Analiza Jomar Ladera On Exam, Pinterest, Worksheets, Homeschool, Free Printable Worksheets Galleries

Parts Ng Lesson Plan Sa Filipino Practical Pin By Analiza Jomar Ladera On Exam, Pinterest, Worksheets, Homeschool, Free Printable Worksheets Galleries

Parts Ng Lesson Plan Sa Filipino Practical Course Descriptions, Adventist University Of, Philippines Ideas

Parts Ng Lesson Plan Sa Filipino Practical Course Descriptions, Adventist University Of, Philippines Ideas

Parts Ng Lesson Plan Sa Filipino Simple (PDF) Perceived Status Of, Filipino Film Industry: Implications, Media Education Collections

Parts Ng Lesson Plan Sa Filipino Simple (PDF) Perceived Status Of, Filipino Film Industry: Implications, Media Education Collections

Five pinagsanib na aralin sa filipino. Iii. Five. Pumupot-pot ang dyip. Talasalitaan: nagsarasyon nabibingi kaklase gusali bangko ugong traysikel nagtakip b. Ipabasa ang mga bagong salita na nasa kuwento sa tulong ng larawan. 27-32. 27-32 kagamitan: tape recorder at tape ng mga ugong ng sasakyan. Hatiin sa apat na bahagi ang babasahin at ipabasa nang malakas sa bawat pangkat ang kuwentong iba t ibang tunog: can also kahulugan . Ano ako? _________________ 2. Pumipito ang pulis. C. Itanong: bakit kaya iba t iba ang tunog na ginagawa ng mga sasakyan? 2. Nagtatawag ng pasahero. Nawalan ng gasolina. Kumakalembang ang kalesa. Para ayusin ang trapiko. Ako ay? ____________ b. Tsug! Tsug! C. T-r-r-r-r-t! T-r-r-r-r-t! D. A. Pangwakas na gawain: 1. 2. Sabihin ang ngalan ng sasakyang may also likha nito. Naghahatid ako ng mga mag-aaral sa paaralan. B. E-e-e-e-e-e-ng! E. B. B. Humihingi ng gasolina. Talakayin ang nilalaman ng babasahin. Nagmamadali kang makarating sa inyong pupuntahan. May additionally nasusunog na bahay. Atbp. Maysakay na maysakit. Ibigay ang ingay at ugong ng mga sasakyang ito. May daraang padre. Layunin: a. Panimulang gawain: 1. Ano ang gagawin mo? 3. May additionally sakay na ikakasal. C. Bru-u-u! Pak! Pak! B. B. A. Maysakay na mga sundalo. Three. . 1. Sanggunian: bec manual p.A. A. Anu-anong tulong ang nagagawa ng sasakyan sa tao? Four. Mg p. Upang ipahiwatig ang pagliko sa kaye. Panlinang na gawain: 1. Maysakay na panauhin. (Pagpapatabi. Para takutin ang mga tao. 2. C. Halimbawa: isa kang dyip o kotse. 4. Para siya ay bigyan ng pera. Pagpapahalaga: napahahalagahan ang tulong ng sasakyan sa tao. A. Umuugong ng malakas ang trak ng bumbero. Magbigay ng halimbawa ng sitwasyon at tanungin ang mga bata kung ano ang kanilang gagawin sa bawat sitwasyon. B. Nagrarasyon ako ng pandesal tuwing umaga.) Ii. Nasasabi ang kahulugan ng iba t ibang pagpapatunog ng sasakyan. Sixteen-19. B. Sumisirena ang ambulansya. C. C. Landas sa wika at pagbasa p. Pagtawag ng sasakyan. Pakinggang mabuti ang mga tunog na ilalarawan ko. V. Sabihin ang tunog at kahulugan nito. Dinadala ko sa ospital ang mga maysakit. Larawan ng iba t ibang sasakyan sa lansangan. I. A. C. 33. Pinaaalis ang mga tao. Sining at ekawp. Paksang aralin: pagsabi sa kahulugan ng iba t ibang pagpapatunog ng sasakyan. Pangkatin ang klase sa apat. Tak-tak! Tak tak! Iv. Takdang aralin: gumupit ng tatlong larawan na lumilikha ng tunog.

Parts Ng Lesson Plan Sa Filipino Top Filipino Worksheets, Patinig E, Filipino, Pinterest Galleries

Parts Ng Lesson Plan Sa Filipino Top Filipino Worksheets, Patinig E, Filipino, Pinterest Galleries

Parts Ng Lesson Plan Sa Filipino Popular Pin By Maria Theresa Custodio On Maia, Pinterest, Worksheets, Free Printable Worksheets, Printable Worksheets Galleries

Parts Ng Lesson Plan Sa Filipino Popular Pin By Maria Theresa Custodio On Maia, Pinterest, Worksheets, Free Printable Worksheets, Printable Worksheets Galleries

Parts Ng Lesson Plan Sa Filipino Creative DIVISION: NAGA CITY SCHOOL: Tinago Central Galleries

Parts Ng Lesson Plan Sa Filipino Creative DIVISION: NAGA CITY SCHOOL: Tinago Central Galleries

Another idea that you might be looking for: