site-logo

4 Nice Sample Lesson Plan In Filipino 9 Ideas

View Image 4 Nice Sample Lesson Plan In Filipino 9 Ideas

Nice Sample Lesson Plan In Filipino 9 Ideas - I. Layunin: a. Nauunawaan at natutukoy ang iba t ibang uri ng huni o ingay na ginagawa ng hayop. B. Nakababasa nang may additionally wastong galaw/hagod na mata mula sa kaliwa, pakanan. C. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. D. Naisasadula ang mahahalagang pangyayari sa kuwento. Paksang aralin: pagtukoy sa iba t ibang huni ng hayop sanggunian: bec pakikinig p. 33, landas sa wika at pagbasa p. 2-6, mg p. 4-7, b.A. 2-8 kagamitan: plaskard/larawan pinagsanib na aralin: filipino at ekawp pagpapahalaga: nasasabi ang kahalagahan ng alagang hayop. Pamamaraan: a. Panimulang gawain: a. Balik-aral: b. Pagganyak: 1. Sinu-sino sa inyo ang can also alagang hayop? Anu-ano ang inyong alaga sa bahay? 2. Ipakita ang larawan ng mga hayop sa paligid. Pag-usapan ang ginagawa ng mga hayop sa tao. B. Panlinang na gawain: 1. Sanayin ang mga bata sa mga sumusunod na mga gawain sa wastong pagbasa nang malakas. 2. Ipabasa nang malakas ang kuwentong masayang paligid sa isang magazine-aaral bilang huwaran. Three. Ipaulit sa mga bata ang magbahagi ng kuwento na nagsasaad sa ginagawa ng bawat hayop. Four. Ipauulit sa kanila ang huni/tunog ng bawat hayop pangwakas na gawain: a. Paglalapat: gayahin ang huni o ingay na ginagawa ng mga hayop batay sa nakalahad na mga kalagayan. 1. Aso- nagagalit sa pagdating ng hindi niya kilalang tao 2. Tandang nanggigising ng tao dahil umaga na, nais niyang ipaalam ito three. Ibon masaya, sasayaw-sayaw at kakanta-kanta habang nagpapalipat-lipat sa sanga ng mga puno. 4. Palaka- masaya sapagkat maghapon at magdamag na umuulan pagtataya: ipares ang mga huni ng pangkat 1 sa pinagmulan ng mga ito sa pangkat. Isulat ang mga titik sa patlang. I ______1. Unga! Unga! ______2. Me-e-e-! Me-e-e-! ______3. E-e-e-ok! E-e-e-okay! ______4. Ngiyaw! Ngiyaw! ______5. Tsip! Tsip! Ii a. Baboy b. Aso c. Baka d. Sisiw e. Pusa.

Sample Lesson Plan In Filipino 9 Cleaver Filipino Resume Objective Sample Gentileforda Inside Objectives Images

Sample Lesson Plan In Filipino 9 Cleaver Filipino Resume Objective Sample Gentileforda Inside Objectives Images

Slideshare makes use of cookies to enhance functionality and overall performance, and to provide you with relevant advertising. If you preserve browsing the website, you settle to the usage of cookies on this website. See our consumer agreement and privacy policy.

Sample Lesson Plan In Filipino 9 Popular Lesson Plan Sample, Band Ible Pictures

Sample Lesson Plan In Filipino 9 Popular Lesson Plan Sample, Band Ible Pictures

9 pinagsanib na aralin sa filipino. Larawan. Sabihin ang pangalan ng bawat instrumento. Tot-to-rot-tot! B. Torotot 5. Paglalahat: iba t iba ang tunog ng instrumentong pangmusika. I. B. C. Gitara 2. Panimulang gawain: 1. Hanay a hanay b 1. Ii. Landas sa wika at pagbasa p. 2. 35-40 kagamitan: flipchart. B. Boom! Boom! Boom! C. (Ipakita ang larawan ng iba t ibang instrumentong pangmusika.19-24. Nasasabi ang nstrumentong ibig nila dahil sa uri ng tunog nito. Paglalapat: alin sa mga instrumentong ito ang ibig mo at ipaliwanag kung bakit? Pagtataya: panuto: pagtambalin ang hanay a sa hanay b. Iv. Tsart pamamaraan: a. Pong-pyang three. At ekawp. . Biyolin four. Ting-ling-ling! D. V.) Ulitin ang tunog ng bawat instrumentong pangmusika. Musika.A. Pangwakas na gawain: 1. Panlinang na gawain: 1. Balik-aral: b.

Sample Lesson Plan In Filipino 9 Fantastic ... Sample Lesson Plan In Format English Grade. Large Size Of Lessonans, My Texas History Notebook Interactive, Fourth Andan. Semi Detailed Collections

Sample Lesson Plan In Filipino 9 Fantastic ... Sample Lesson Plan In Format English Grade. Large Size Of Lessonans, My Texas History Notebook Interactive, Fourth Andan. Semi Detailed Collections

Another idea that you might be looking for: